Enkelt

En bostadsaffär kan verka krånglig. Men vi gör den enkel för dig, vare sig du ska sälja eller köpa.

Vi sköter allting från början till slut. Från en första värdering av din bostad, till och med deklarationen av din försäljning. Vi kan också hjälpa till med det här:

  • Vi redogör noga för säljarens och köparens ansvar

  • Vi skönmålar inte

  • Vi lovar aldrig mera än vad vi kan hålla

  • Vi verkar för att alla hus ska besiktigas